Početna 2019-02-13T08:05:10+00:00

Od novosti izdvajamo

22.10. MEĐUNARODNI DAN SVJESNOSTI O MUCANJU

October 22nd, 2020|

OKTOBAR-MJESEC RADOSTI U DNEVNOM CENTRU ZA DJECU I ODRASLE OSOBE S POSEBNIM POTREBAMA ŽEPČE

October 19th, 2020|

FINA MOTORIKA KOD DJECE 0-3 GODINE

October 15th, 2020|

SVJETSKI DAN MENTALNOG ZDRAVLJA

October 9th, 2020|

Ukratko o centru

Javna ustanova Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona osnovana je Odlukom Skupštine Zeničko-dobojskog kantona broj: 01-5-16268/14 od 18.08.2014. godine (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj 4/14, od 28.08.2014. godine), sa ciljem pružanja usluga dnevnog zbrinjavanja djece i odraslih osoba sa posebnim potrebama, te rane intervencije i ranog podsticaja djeci sa posebnim potrebama predškolskog uzrasta.

Saznajte više o centru

Donirajte i Vi

Pomozite nam, Vašom donacijom, da osiguramo ambijent, opremu, stručno i ljubazno osoblje koje će svojim znanjem entuzijazmom i upornošću pomoći djeci i odraslima sa posebnim potrebama da zajedno stvorimo ljepši svijet za sve.

Žiro račun za novčane donacije:
13401 00000 381718
Kod ASA Banka d.d. Sarajevo

Donirajte

JU Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama ZDK

Saliha Cakana Mulalića 5
72000 Zenica

Tel.: 032 465 930, 032 465 934
E-mail: info@zastitinas.ba

ČESTA PITANJA

Najčešće postavljena pitanja od strane roditelja!

Čitaj više