ODLUKA o poništenju odluke o najpovoljnijem ponuđača LOT 2

By | 2018-01-30T15:22:03+01:00 January 30th, 2018|Javne nabavke|Comments Off on ODLUKA o poništenju odluke o najpovoljnijem ponuđača LOT 2

U skladu sa članom 93. stav 8 Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH” br. 39/14), a na osnovu Rješenja Ureda za razmatranje žalbi, Podružnica Mostar, broj JN2-03-07-1-877-11/17 od dana 31.10.2017. godine, v.d. direktor JU Centra za djecu i odrasle s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona donosi

ODLUKU
o poništenju Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Preuzmite ODLUKU – Download