Odluke o poništenju postupka nabavke za Lot 1,2 i 5; i Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđaća za Lot 3 i Lot 4

By | 2018-01-30T15:16:31+01:00 January 30th, 2018|Javne nabavke|Comments Off on Odluke o poništenju postupka nabavke za Lot 1,2 i 5; i Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđaća za Lot 3 i Lot 4

U skladu sa članom 70. Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH” br. 39/14), a na osnovu Izvještaja o provedenom postupku javne nabavke br. 04/1-49-151-2/17 od dana 17.10.2017. godine, v.d. direktor JU Centra za djecu i odrasle s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona donosi

ODLUKU
o poništenju postupka javne nabavke ZA Lot 1, Lot 2 i Lot 5

Preuzmite ODLUKU – Download