Obilježavanje Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom

By | 2018-02-06T15:55:34+01:00 February 6th, 2018|Novosti|Comments Off on Obilježavanje Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom

Obilježavanje Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom – 3. decembar se u svijetu obilježava kao Međunarodni dan osoba sa invaliditetom. Glavni razlog obilježavanja ovog dana jeste poboljšanje kvaliteta života osoba sa invaliditetom te njihova participacija u svakodnevnim životnim aktivnostima u zajednici.

Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije u prosjeku 15% stanovnika jedne zemlje čine osobe sa invaliditetom.

JU Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama ZDK svakodnevnim radom doprinosi jačanju kompetencija osoba s posebnim potrebama što im omogućava učešće u dnevnim aktivnostima u zajednici.

JU „Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama“ ZDK kao ustanova socijalne zaštite je pripremila niz prigodnih događaja da obilježimo Međunarodni dan osoba sa invaliditetom.

– 04.12.2017. godine, ponedjeljak sa početkom u 10 sati Odjeljenje rane intervencije s ciljem prevencije nastanka poteškoća kod djece u saradnji sa vrtićem Hud- Hud organizuje rad sa djecom po grupama u cilju podsticaja razvoja psihomotorike baziranoj na pokretu.U radu učestvuju edukatori, logopedi, psiholog i fizioterapeut .

– Poslovna jedinica „Dnevni centar“ Zenica, organizuje manifestaciju u prostorijama Dnevnog centra Zenica u ponedjeljak s početkom u 12:30 sati. Korisnici Dnevnog centra će svim prisutnim prikazati predstavu „Petar Pan“,a posebno kao dodatnu vrijednost ističemo da su korisnici za navedeni događaj kroz svoje radionice pripremili kostime za ovu predstavu, te vas pozivaju da svojim prisustvom u što većem broju uveličate ovaj značajan i vrijedan događaj .

-Poslovna jedinica „Dnevni centar“ Visoko će kroz niz aktivnosti obilježiti Međunarodni dan osoba s invaliditetom.
– 01.12.2017. godine planirana je jednodnevna posjeta firmi La Vie gdje bi korisnici Radionice obrade i prerade tekstila obavljali određene prilagođene poslove, isti dan planirana je i posjeta korisnika Radionice domaćinstvo pekari Aganović, gdje bi 2 korisnika uz nadzor radnog instruktora kao i zaposlenih u pekari radili na spravljanju raznih delicija.

– 04.12.2017. godine bit će realizirane posjete firmi Bosnian Beech Board koja se bavi proizvodnjom stolica, u navedenoj firmi određeni broj korisnika bi pratio proces rada i proizvodnje. Za isti dan „Dnevni centar“ Visoko praktikuje i obilazak Zelene pijace u Visokom gdje obave kupovinu namirnica te iste dopreme u Narodnu kuhinju Visoko.

Naša djeca iz Tešnja su za ponedjeljak 04.12.2017. planirali posjetu Općoj biblioteci Tešanj, gdje ćemo održati Interaktivne – inkluzivne radionice sa učenicima približnog uzrasta. Nakon toga će ići u posjetu novoj prostoriji Sportsko rekreativnog centra i streljane, gdje će u narednom periodu održavati svoje časove tjelesnog odgoja.Po prvi put će posjetiti i prostorije Muzeja, kao i Eminagića konak. Naravno sve ovo ne bi bilo onako kako smo zamilsili da djeca ne završe posjetom slastičarnici gdje vlasnici uvijek radosno i srdačno dočekaju i obraduju našu djecu.

Vjerujemo da će ovo biti jedinstvena prilika da se naši korisnici druže i van prostorija DC Tešanj.

Od krucijalnog značaja je integracija osoba sa invaliditetom, a JU „Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama“ Zeničko-dobojskog kantona na mnoge načine čini značajne napore u tom smjeru.

U pripremnim aktivnostima smo za izradu akcionih planova i projekata za naredni period tj. godinu koja je pred nama, te da osnažimo sistem kroz koji djelujemo i da što više implementiramo praktične smjernice integracije.

Sigurna sam da zajedničkim kompetencijama u okvirima profesionalnih i ljudskih kapaciteta činimo značajne iskorake na bolje za naše korisnike, a uvjerena sam da ćemo imati priliku i prostora za još bolje.

Srdačno , mr.sci.Meldina Ugarak, direktorica