OBILJEŽEN MEĐUNARODNI DAN LOGOPEDA U ŽEPČU I MAGLAJU

By | 2019-03-07T13:27:15+00:00 March 7th, 2019|Novosti|Comments Off on OBILJEŽEN MEĐUNARODNI DAN LOGOPEDA U ŽEPČU I MAGLAJU

U srijedu, 06.03.2019. godine  u Žepču i Maglaju su organizovana  edukativna predavanja  stručnjaka naše Ustanove povodom obilježavanja Međunarodnog dana logopeda.

Stručnjaci logopedije Odjeljenja za rani podsticaj razvoja i ranu intervenciju djece sa posebnim potrebama pri Ustanovi razgovarali su sa roditeljima i uposlenicima vrtića na temu “KAKO POTICATI RAZVOJ GOVORA I JEZIKA KOD DJECE DO TRI GODINE” pri JU Dječiji vrtić Maglaj za roditelje djece do tri godine uzrasta.Fata Bećirbašić, mr. logopedije i Dijana Šišić, dipl. defektolog logoped  su upoznale roditelje sa  kalendarom razvoja govora djece do tri godine, te mogućim poteškoćama. Roditelji su upoznati sa mogućnošću traženja stručne podrše Ustanove, te se posavjetovati prije nego se teškoća kod djece javi. Drugo predavanje je održano u  prepunoj sali općinskoj sali u Žepču  na temu: “Disleksija, simptomi i razvijanje vještina čitanja i pisanja” Sa roditeljima i nastavnicima su razgovarali Samra Čamdžić, dipl.  logoped-surdoaudiolog,  Ajla Vrškić- Dedić, dipl. logoped-surdoaudiolog , Safet Planjac, dipl logoped-surdoaudiolog- pripravnik ,  te Selma Bečak, fiziterapeut.
Predavanje je namjenjeno roditeljima školskog uzrasta uz slogan POUČI ME DA ČITAM I PIŠEM.

Zahvaljujemo se partnerima u podršci pri organizovanju ovih značajnih edukativnih predavanja i obilježavanju Međunarodnog dana logopeda.