ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

By | 2019-04-16T09:58:28+00:00 April 16th, 2019|Javne nabavke|Comments Off on ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b. (kriterij za dodjelu ugovora je najniža cijena), člana
70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama (,,S1. glasnik BiH”, broj 39114), na preporuku
Komisije za javnu nabavku broj: 07/2-14-9-6-2-4/19, od 15.04.2019. godine, u postupku javne
nabavke roba-goriva, v.d. direktor Javne ustanove ,,Centar za djecu i odrasle
osobe s posebnim potrebama” Zeničko-dobojskog kantona je donio

ODLUKE
o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT-ove kako slijedi:

 

Gorivo lot1

gorivo lot2

gorivo lot3

gorivo lot4