ZNAČAJ STRUKTURE DANA U GRUPNOM RADU SA DJECOM ŠKOLSKOG UZRASTA

By | 2021-01-11T14:00:32+00:00 January 11th, 2021|Novosti|Comments Off on ZNAČAJ STRUKTURE DANA U GRUPNOM RADU SA DJECOM ŠKOLSKOG UZRASTA

Struktura dana podrazumijeva formalnu podjelu aktivnosti kao i koordinaciju istih unutar jednog dana u grupnom radu.

Jasno postavljena, dosljedno poštovana struktura dana u grupnom radu olakšava realizaciju svih postavljenih ciljeva kako na individualnom tako i na grupnom nivou. 

Postavljena kao niz aktivnosti-elementa koji čine jednu uobličenu cjelinu, pomoći će pojedincu u grupi,na način,da mu red aktivnosti pruža već unaprijed emocionalnu stabilnost, jer pojedincu tako nije nepoznato ono što slijedi. Time se lišava osjećaja nesigurnosti ili straha od nepoznatog.

U grupnom radu posmatramo dinamiku i funkcionisanje grupe, ali pratimo individualna postignuća, interese kao i  dinamiku pojedinca u grupnim odnosima, te usaglašavamo ciljeve ,a  strukturom pokušavamo postići ravnotežu istih.

Aktivnosti u grupnom radu Dnevnog centra su struktuirane vremenski i sadržajno, smišljene su na način da prate pojedinca, ali da pruže podršku u socijalnom djelovanju.

Sadržajno i vremenski struktura dana u Dnevnom centru izgleda kako slijedi:

08:45- 09:00

  • Dolazak u Centar 

Realizacija Područja Briga o sebi –podrazumijeva presvlačenje obuće, odjeće po potrebi, biranje svog ormarića, održavanje ormarića, obuće i odjeće urednim, odžavanje higijene.

09:00- 10:00

  • Početak grupnog rada

Realizacija aktivnosti područja Komunikacija i jezik . U sklopu ove aktivnosti po pravilu uvijek praktikovati tzv. Jutarnji krug. U dnevnom centru Jutarnji krug podrazumijeva da se svaki pojedinac pozdravi sa svakim, na taj način što ustaje sa svog mjesta i pozdravlja svakog drugog iz grupe. U Jutarnjem krugu važno je da svaki od pripadnika grupe ˝doživi˝drugog u skladu sa svojim sposobnostima .(desit će se da će neko uspjeti samo se rukovati, drugi će recimo postaviti i neko pitanje isl…). Jutarnji krug često obogatimo pitanjima o vremenskoj i prostornoj orjentaciji (k,oji je dan, mjesec, godina, gdje smo došli, koji je dio dana isl.). Također, Jutarnji krug obogatiti nekom aktivnosti koja podrazumijeva upotrebu verbalnog iskaza, ali i neverbalnu komunikaciju (igra memory-prilagoditi grupi, igra skrivanja predmeta isl…).Na ovaj način smo uradili jedan opušteniji, ali ipak strukturiran uvod u tzv. Glavni dio dana.

10:00-10:30

Pauza za UŽINU.

Pauza za užinu u Dnevnom centru ne znači ne rad ili odmaranje , vrijeme za opuštanje. I dalje moramo voditi računa o strukturi. Period pauze se koristi da se obrade sadržaji Brige o sebi. Pojedinac se priprema za užinu: pranje ruku, priprema užine, servira pribor za jelo, servira hranu. Nakon hrane, slijedi pospremanje stola, i lična higijena (pranje ruku, pranje zuba..) Zbog postavljanja strukture: sadržaja, vremena i aktivnosti , mjesto užinu treba da je odvojen od radnog prostora (kuhinja u Centru).

10:30- 12:00

Glavni dio

U ovom periodu slijede aktivnosti tzv. Glavnog dijela. U ovom periodu se najčešće realizuju zadaci koji trebaju doprinjeti glavnom cilju plana podsticaja koji smo zadali za pojedinca i grupu. Praksa je da u ovom djelu dana usvajamo nove sadržaje iz oblasti senzomotornog razvoja i Matematičkog mišljenja i učenja. Obrađuju se sadržaji koji djeluju na kognitivni razvoj pojedinca.

Aktivnosti grupe se često individualiziraju zbog kombinacije sposobnosti i postignuća. U grupi se često nalaze pojedinci sa tjelenim oštećenjem i intelektualnim smetnjama zajedno, te je aktivnosti potrebno individualizirati u skladu sa tim, ali uravnotežiti ih sa grupnim ciljem.

Tako npr. Ukoliko je sadržajna jedinica diskriminacija osnovnih boja, vodit ćemo računa da aktivnost prilagodimo dometu i mogućnostima pojedinca, pa ćemo vrlo vjerovatno za neke pripremiti samo prepoznavanje boja, za neke verbalizaciju a za neke boje iz svakodnevnice.

U konačnici obično pripremimo jednu zajedničku aktivnost koja sumira i uobličava sve pojedinačne. (npr. Za konkretan primjer diskriminacije boja igru razvrstavanja loptica po bojama)

12:00- 12:30

Pauza za ručak

Ovo vrijeme je isto predviđeno za realizaciju područja Briga o sebi, priprema pribora za jelo, priprema jela, serviranje, rasklanjanje, lična higijena.

12:30-13:00

Vrijeme za Pauzu od rada

Kako smo već naveli vrijeme Pauze za užinu i ručak ne znači nerad , stoga je važno omogućiti vrijeme za odmor od rada. Ovaj odmor se realizuje u prostoriji za rad, ali se mora jasno i fizički odvojiti. Obično vrijeme za pauzu od rada koristimo za igru na strunjačama, odmor na trosjedu…

U periodu pauze pojedincu ne treba dozvoliti da se koristi materijalima i didaktičkim pomagalima koji se inače koriste u radu. Potrebno je obezbjediti materijale za igru, poticanje senzornog područja, predmete  koji asociraju na odmor (jastuk).

U ovom periodu se dopušta neformalna spontana igra između pojedinaca, ukoliko je moguća i ukoliko je na obostrano zadovoljstvo.

Ukoliko nije moguće postići atmosferu gdje će svaki pojedinac birati način odmora i igre za sebe, terapeut osmišljava igru i način odmora kroz igru .

13:00- 13:45

Vremenski i sadržajno ovaj perido pripada područjima Moja okolina i socijalizacija i području Kreativnosti .

Praksa je povezati sadržaje sa glavnim djelom , ali  nije nužno. Ovo vrijeme se obično koristi za obradu jedinica specifičnih za okolinu, društvene odnose, ali zbog pretpostavljenog umora, Kreativnost u ovom djelu dana se pokazala kao učinkovita. Pri odabiru načina kreativnog izražaja vodi se računa o interesu pojedinaca- muzika, crtanje isl.

13:45-14:00

Priprema za odlazak kući

Podrazumijeva pospremanje radnog prostora, pospremanje ličnih stvari. Presvlačenje.

Navedena struktura dana važi za rad u grupi Dnevnog centra. Također, opisana je vremenski ona struktura koja se ne primjenjuje u vrijeme vanrednih okolnosti uzrokovane pandemijom.

Ipak značajno se ne razlikuje u sadržajnom i elementarnom smislu, razlika je očita u vremenskom trajanju.

Savjet za roditelje

Struktura dana je primjenjiva u svim okolnostima pa tako i u kućnim. Važno je da svom djetetu postavite strukturu, kako biste doprinjeli njegovu osjećaju sigurnosti.

Činjenica je da se u toku dana i mi i djeca izlažemo mnogim informacijama koje trebamo ˝posložiti˝, organizovati i uskladištiti u svoju memoriju tj.memoriju našeg djeteta.

Ako dijete od jutra- kad ustaje, pa do večeri- kada treba na počinak zna šta ga slijedi, lakše je da će procesuirati tzv. Vanredne situacije i informacije koje sami ne možemo predvijdjeti.

Postavljanje strukture ne znači strogoću i krutost u odgoju. Zavisno od interesa i sposobnosti Vašeg djeteta postavit ćete sadržaje koje će rado i s lahkoćom izvršavati. Ključne momente je potrebno dosljedno izvršavati. Pa tako neka vam pod tim nužno bude izvršavanje jutarnje lične higijene, održavanje vlastite sobe urednom, priprema za spavanje da bude bar približno u isto vrijeme svaku noć. Mjesto i vrijeme za objedovanje neka bude statično i fiksno. Mjesto za igru, također. Odredite mjesto i vrijeme kada dijete treba izvršiti neku aktivnost koja će doprinjeti kompletnoj porodici , pratiti sposobnost i interes djeteta . (pomotati veš, nacrtati nešto…isl.)

Jasna organizacija dana pojedinca, bez obzira na dob, doprinosi učinkovitosti pojedinca. Struktuiranost aktivnosti doprinosi lakšem i kvalitetnijem percipiranju okoline, što će dozvoliti lakše povezivanje starog i novog znanja, uspostavljanje uzročno-posljedičnih veza, lakšem i bržem memorisanju novih saznanja.

Vrlo je moguće da ćete na početku imati izvjesne poteškoće, možda i otpor kod poštivanja strukture, ali najvažnije i primarno je biti dosljedan .

Pripremila i prilagodila

 Jasmina Pašalić, dipl.socijalni pedagog, Voditelj grupe viši nivo u Dnevnom centru za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Žepče / Maglaj