EMOCIJE -ŠTA I KAKO S NJIMA ?

By | 2021-03-17T11:51:38+00:00 March 17th, 2021|Novosti|Comments Off on EMOCIJE -ŠTA I KAKO S NJIMA ?

Često smo skloni da u razvoju djeteta, kasnije i u odrasloj dobi, zapostavljamo značaj emocionalnog razvoja i emocionalnih kompetencija. U odgoju djeteta smo jako usmjereni na postignuća i uspjehe, a pri tome zaboravljamo naučiti djecu da prepoznaju vlastita  emocionalna stanja, da budu sposobni prepoznati emocionalna stanja drugih, da adekvatno reagiraju i ispoljavaju emocije, emocionalnoj samoregulaciji itd. U našem mentalitetu je duboko ukorijenjeno potiskivanje emocija kao dobar mehanizam suočavanja sa različitim emocionalnim stanjima. Navedeno predstavlja kontraproduktivan način regulacije emocija. Dječacima se govori da ne plaču kao curice, djevojčicama da se ne smiju preglasno, kada se plašiš dodatno te posrame i tako u krug… Činjenica je da su emocije sastavni dio našeg postojanja i funkcioniranja. One su tu i imaju značajnu funkciju u našim životima, služe kao signali i pokazatelji, usmjeravaju naše ponašanje. Ne postoje pozitivne i negativne emocije, samo ugodne i neugodne – i jedne i druge imaju važnu funkciju. Niz je različitih faktora koji doprinose efikasnoj regulaciji emocija. Na životne zahtjeve najbolje će odgovoriti osobe koje su u stanju prepoznati svoja emocionalna stanja, razumjeti njihovo značenje te iskoristiti ono što emocija poručuje. Takva će osoba ujedno prilagoditi izražavanje emocija i svoje reagiranje na način da ono odgovara kontekstu situacije i ciljevima osobe.

U nastavku vam nudimo nekoliko aktivnosti koje psiholog sprovodi u radu sa korisnicima naše Ustanove, te ih i sami možete prilagoditi svojim potrebama i ciljevima…

1. Identifikacija emocija preko facijalnih ekspresija; biranje ponašanja/strategija koja omogućavaju emocionalnu regulaciju; identifikacija promjene emocije.

Navedena aktivnost omogućava da se prvo prepozna emocionalno stanje i imenuje. Zatim se biraju adekvatne strategije/ponašanja od više ponuđenih koje nam mogu biti korisne u emocionalnoj regulaciji. Na kraju uočavamo promjenu u intenzitetu i i vrsti emocije. Na ovaj način učimo konkretne strategije i dobivamo osjećaj kontrole nad svojim emocijama. 

2. Spajanje dijelova lica (Na ovaj zabavan način  učimo se usmjeravati na sve karakteristike lica i specifičnosti različitih emocija).

Igra se može nadograđivati razgovorom o svakom emocionalnom stanju, postavljanjem ciljanih pitanja: „Sretan sam kada…?“ „U kojem dijelu tijela osjećam emociju ljutnje…“, „Kada sam tužan tada se ponašam….“

3. Maske sa emocijama

Stavljajući maske djeca imaju mogućnost da izraze  emocije i pri tome se zabavljaju. To i jeste poenta učenja kroz igru, da se dijete oseća sigurno i opušteno, pa i spremno da unapređuje svoje vještine i usvaja nove.

Ovo može biti odlična igra za djecu koja su veoma povučena i stidljiva, pa kroz igru sa maskama mogu da isprobaju – kako je to kada pokazuješ da si ljut ili uplašen. Kod djece koja imaju često agresivne ispade u ponašanjima, ova igra može da im pomogne da prepoznaju i nauče da mogu i na drugačije načine da se izražavaju, mogu naučiti da prepoznaju svoja osjećanja i postepeno usvajati adekvatno reagovanje u skladu sa emocijom koju u tom momentu osjeća.

Neprikladni su oni načini koji ugrožavaju vas i/ili druge ljude. Kada smo ljuti može se dogoditi da na nekoga želimo vikati ili ga udariti, pa ćemo onda potražiti adekvatnije načine izražavanja onoga kako se osjećamo. U takvim situacijama udaranje jastuka (mekani materijal kako ne bi ozlijedili sebe), gužvanje papira, stiskanje anti stresne loptice samo su neki od načina koje možete isprobati.

UREDU JE OSJEĆATI!

Ponekad izražavanje emocija nema funkciju rješavanja problema već je potrebno da se oslobodimo neugodnih emocija- „izventiliramo“, smanjimo intenzitet emocije da bismo mogli „hladnije glave“ pristupiti problemu. Dobar način za to jeste pisanje, čitanje, crtanje, razgovor/izražavanje intenzivnih emocija, fizička aktivnost, relaksacijske tehnike…. Navedene tehnike imaju terapeutski učinak i pomažu u smanjivanju intenziteta neugodnih emocija. Npr. crtanje pruža siguran način izražavanja iskustava i osjećaja koje je riječima teško opisati. Pomoću njega osoba napušta pasivnu ulogu i aktivno pokušava eksternalizirati svoje iskustvo.

Edina Maslo-Bukva, mr. psihologije