PRILAGOĐAVANJE NASTAVNOG SADRŽAJA UČENICIMA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

By | 2021-05-05T10:37:13+02:00 May 5th, 2021|Novosti|Comments Off on PRILAGOĐAVANJE NASTAVNOG SADRŽAJA UČENICIMA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

Konvencija o pravima djeteta zalaže se za potpuni i dostojanstven život djece s teškoćama u razvoju u društvenoj zajednici. Odbor UN-a za prava djece, koji prati izvršenje Konvencije u zemljama članicama, dao je preporuke za unapređenje prava i zaštite djece, predviđeno za učenike s teškoćama u razvoju, besplatno i obavezno osnovnoškolsko obrazovanje, s težištem školovanja u blizini mjesta stanovanja, čime se osigurava pravo djece na odrastanje u vlastitoj porodici. S toga, svako dijete može i mora imati pravo na odgoj i obrazovanje sa određenim prilagodbama.

Kada su u pitanju učenici s teškoćama u razvoju neophodno je osigurati prilagođavanje i u pogledu nastavnog sadržaja. Svi su učenici međusobno različiti, imaju različite sposobnosti, potrebe, interese te bi sadržaj trebalo prilagoditi njihovim individualnim potrebama i omogućiti najoptimalniji razvoj njihovih potencijala. Nastavni sadržaj predstavlja temelj nastavnog procesa i važan faktor za odgojno – obrazovni rad. Imajući u vidu da od  prilagodbe nastavnog sadržaja, u većini, zavisi nivo usvojenog znanja, smatram ovu temu izuzetno važnom za rad s učenicima s teškoćama u razvoju.  Za prilagođavanje nastavnog sadržaja nije odgovoran samo učitelj. Prilagođen nastavni sadržaj podrazumijeva interakciju i komunikaciju više stručnih saradnika koji su uključeni u direktan rad sa učenicima.

Stručnim usavršavanjem učitelja i stručnih saradnika osigurava se potrebna razina kompetentnosti za rad s učenicima, od prepoznavanja njihovih posebnosti, izbora najprikladnijih didaktičko – metodičkih pristupa i oblika rada do vrijednovanja uspješnosti, vodeći računa o potencijalima i potrebi za uspjehom svakog učenika. Saradnja pri planiranju i provedbi odgojno – obrazovnog rada s učenicima s teškoćama u razvoju uključuje učitelje, roditelje, vršnjake, stručne saradnike, lokalnu zajednicu  te je nužna pretpostavka u planiranju i izvođenju rada s učenicima.

Budući da je nastavni sadržaj kompleksna cjelina, neophodno je isti približiti i predstaviti učenicima s teškoćama. Kako bi učenik ostvario uspjeh u pogledu usvajanja nastavnog sadržaja potrebno je napraviti individualizirani pristup radu. Na osnovu inicijalne procjene učenika i njegovog praćenja u svakodnevnom radu učitelj dobiva jasniju sliku o sposobnostima, mogućnostima te teškoćama koje su važne za dalji rad i napredovanje svakog pojedinca. Na osnovu toga učitelj zajedno sa stručnim saradnicima izrađuje plan po kojem učenik može usvajati nastavni sadržaj.  Plan je u potpunosti prilagođen potrebama, sposobnostima i mogućnostima djeteta, te prati njegov napredak u savladavanju sadržaja.

Neophodno je prvenstveno osigurati sigurno i poticajno okruženje u kojem će doći do razvoja učenikovih sposobnosti i vještina, te stvaranja osjećaja pripadnosti. U poticajnom okruženju svako dijete može napredovati, ukoliko mu se prilagodi sadržaj.

Da bi učenici s teškoćama postigli najbolje moguće rezultate i u potpunosti razvili svoje potencijale treba im prilagoditi uvjete školovanja i osigurati programe prilagođene njihovim sposobnostima i interesima. Potrebno je raditi na individualnom pristupu umjesto na kompletnim planovima, zacrtanim nastavnim programima, poštujući posebnosti i razlike te ličnost pojedinca.                

Emira Ahmić, profesor razredne nastave