OBAVIJEST O PRIJEMU KURBANSKOG MESA

By | 2021-07-15T09:26:42+02:00 July 15th, 2021|Novosti|Comments Off on OBAVIJEST O PRIJEMU KURBANSKOG MESA

Javna ustanova Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona (Ustanova) će i ove godine vršiti prijem kurbanskog mesa  unutar organizacionih jedinica i to  pri:

– Poslovnoj jedinici Dnevni centar Visoko ( ulica Dobrinje bb),

– Poslovnoj jedinici Dnevni centar Žepče/Maglaj (ulica Novo naselje bb),

– Poslovnoj jedinici Dnevni centar Tešanj (ulica Hajrudina Hajdića bb).

U skladu sa navedenim, pozivamo sve dobronamjerne građane koji planiraju donirati kurbansko meso za potrebe Ustanove da to izvrše u tačno navedenim terminima:

Utorak 20.07.2021. god.     10:00 – 15:00 h.

Srijeda 21.07.2021. god.     10:00 – 15:00 h.

VAŽNO:

  • Zbog smještajnih kapaciteta prijem kurbanskog mesa će se vršiti samo do popune kapaciteta u konkretnoj organizacionoj jedinici,
  • Zbog potreba korisnika usluga vršit će se prijem samo junećeg mesa.
  • Obavezno je poštivanje svih mjera i preporuka nadležnih institucija u vezi sa pandemijom koronavirusa, kao i uputa o načinu predaje i prijema kurbanskog mesa pri organizacionoj jedinici.
  • Potrebna je prethodna najava donacije radi rezervacije smještajnih kapaciteta s obzirom na ograničene kapacitete i to na sljedeće brojeve telefona:

– PJ Visoko 032/748-966,

– PJ Žepče/ Maglaj 032/ 884-430,

– PJ Tešanj 032/653-454.

  • Po smjernicama Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica, ali i zbog sigurnosti naših korisnika usluga, Ustanova obavještava sve koji namjeravaju donirati kurbansko meso da vode računa o tome da će se prijem mesa vršiti samo uz posjedovanje POTVRDE O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI (veterinarski dokument o zdravstvenoj ispravnosti mesa) nadležne institucije (kopija dokaza).

NAPOMENA: Institut za zdravlje i sigurnost hrane je izdalo edukativni letak o važnim zdravstvenim aspektima klanja kurbana, a koji je dostupan na zvaničnoj stranici INZ Zenica, kao i u printanoj verziji u medžlisima Muftijstva zeničkog i Muftijstva sarajevskog i koji preporučujemo kao vodilju.

U ime korisnika i Ustanove najiskrenije vam se zahvaljujemo na razumijevanju i poštivanju naših potreba, kao i donaciji kurbanskog mesa.

Koristimo priliku da obavijestimo sve potencijalne donatore da mogu izvršiti uplatu novčane donacije na račun broj: 1344811003229805 otvoren kod ASA banke.

JU Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama ZDK