STRUČNA POSJETA ZAVODU ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU “DR. MIROSLAV ZOTOVIĆ”

By | 2021-12-20T15:13:03+01:00 December 20th, 2021|Novosti|Comments Off on STRUČNA POSJETA ZAVODU ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU “DR. MIROSLAV ZOTOVIĆ”

Dana 13.12.2021.godine tim Odjeljenjaza rano podsticanje i ranu intervencije Zenica je bio u stručnoj posjeti Zavodu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju “Dr. Miroslav Zotović” u Banja Luci.

Tom prilikoom smo se upoznali sa stručnim timom kao i organizacijom rada rane intervencije  pri gore navedenoj Ustanovi. Posjeta je bila značajana zbog upoznavanja sa mogućim edukacijama koje bi mogle biti od koristi našem timu. Dogovorena je buduća saradnja  na način da razmjenjujemo informacije od značaja( edukacije konferencije i sl) , kao  i  njihova posjeta našoj Ustanovi u narednom periodu.