REEDUKCIJA PSIHOMOTORIKE/TRETMAN POKRETOM/ I STIMULACIJA RAZVOJA DJETETA IZ SPEKTRA AUTIZMA

By | 2022-04-01T14:13:15+02:00 April 1st, 2022|Novosti|Comments Off on REEDUKCIJA PSIHOMOTORIKE/TRETMAN POKRETOM/ I STIMULACIJA RAZVOJA DJETETA IZ SPEKTRA AUTIZMA


Reedukacija psihomotorike ili tretmna pokretom je metod koji omogućava da se ostvari komunikacija preko tijela i pokreta sa djecom koja nemaju adekvatan govor tj. imaju otežanu govornu komunikaciju. Reedukacija psihomotorike koristi pokret kao senzomotornu i psihomotornu aktivnost kojom se sada rekapituliše razvojni tok odnosa prema sebi i prema drugima koji se oblikovao tokom senzomotornog i kasnije, psihomotornog odnosa između djeteta i svijeta.
Reedukacija psihomotorike se služi pokretom onakvim kakav jeste, koliko je osvojen ili koliko je očuvan kako bi njime obnovilo senzomotorno i psihomotorno iskustvo koje je u osnovi pojmova koje dijete nedovoljno razumije i u osnovu osjećajnih stavova koji se nisu dovoljno definisali. U svrhu reedukacije psihomotorike primjenjuju se vježbe opšte reedukacije psihomotorike i vježbe specifične reedukacije psihomotorike.
Vježbe se podešavaju prema uzrastu, problemu i raspoloženju djeteta. Ne koristi se za jačanje mišića i bildovanje istih, ni za estetizovanje pokreta ili usavršavanja njihovih vještina. Ne koriti se ni kao priprema za sportska takmičenja ili ulične igre. Pokret se doživljava, opisuje, prepoznaje po vrsti i osobinama, kao i po značenju i značaju koji ima za dijete tokom vježbe i po prisjećanju koja budi. Budi dijaloški govor tijela, razmjenu pokreta i razgovore dijete- odrasli. Uvježbava se samopouzdanje i samovrednovanje. Cilj je da dijete stećena iskustva koristi u okviru svojih mentalnih moći i potreba.
Vježbe za doživljaj tjelesne cjelovitosti( materijal: ogledalo)
Verbalni nalog: „Uradi isto kao ja“.
Verbalni nalog: „Skupi noge, ruke uz tijelo“.
Vježba br.1 Stavi ruke na glavu, stavi ruke pozadi na leđa, stavi ruke napred na trbuh.
Vježba br.2 Pokaži nos, pokaži usta, stavi ruke ispred tijela sa raširenim prstima, zatvori oči, a isplazi jezik.
Vježba br.3 Pokaži kosu, pokaži mali prst na ruci, pokazi ruke u cjelini, pokaži noge u cjelini.
Vjezba br.4 Pokaži uši, jednu šaku stavi na čelo a drugu na pupak, pokaži koljena, rukama obuhvati vrat.
Vježba br.5 Dodirni bradu, pokaži šake, dodirni obraze, pokaži pesnice.
Vježba br.6 Pokaži palac na ruci, pokaži petu na nozi, pokazi petu na drugoj nozi.

Vježbe za doživljaj gestualnog prostora
Terapeut i dijete stoje jedno naspram drugog, dijete imitira zadane pokrete.
Prva grupa vježbi koju čine pokreti iz ramena i kuka.
Vjezba br.1 Ruke su ispružene naprijed u visina ramena, zatim raširene u visini ramena, podignute gore, spuštene dolje.
Vježba br.2 Ruke su ispružene naprijed u visini ramena, i jedna noga ispružena naprijed, zatim se ruke podizu gore, a noge sastave, onda se ruke i jedna noga pružaju nazad, ruke se spuste dolje, a noge sastave.

Vježbe orjentacije u objektivnom prostoru
Terapeut i dijete stoje jedno pored drugog.
Vježbe hodanja i održavanja ravnoteže pri hodu.
Hodanje velikim koracima, hodanje malim koracima, hodanje sporo velikim koracima, hodanje sporo malim koracima, hodanje po zadatoj liniji, hodanje unazad do određenog cilja, hodanje stopu po stopu naprijed, hodanje marširanje, hodanje i nošenje predmeta.
Poligon:
Položaj tijela u prstoru,čučeći, klečeći, puzajući, kotrljajući.
Kretanje u prostoru pri različitim položajima tijela, prelaženje i provlačenje preko i i spod prepreka.

Vježbe za koordinaciju gornjih ekstremiteta i glave
Teraput i dijete stoje jedno naspram drugog.
Vježba br.1 Dok je jedna ruka na ramenu druga je ispružena u stranu, ruke se naizmjenično mjenjaju a glava prati ispruženu ruku.

Vježbe koordinacije gornjih i donjih ekstremiteta
Vježba br.1 Jedna noga je podignuta naprijed i savijena u koljenu a šaka ruke sa iste strane se stavlja na podignuto koljeno.

Vježbe za kontrolu impulsivnosti
Vježbe ispred ogledala.
Otvori šake, raširi prste, jako zini.
Zatvori šake, zatvori usta.
Zatvori jedno oko pa otvori, zatvori drugo oko pa otvori.

Vježbe uz hodanje i pljeskanje/
Terapeut i dijete jedno pored drugog.
Brzo hodanje, sporo hodanje, brzo hodanje, čuč.
Brzo hodanje, rasirimo ruke, pa čuč.
Hodati sporo i pljeskati sporo.
Hodati sporo i pljeskati brojanjem do 3. /RITAM/.
Trčanje, hodanje, trčanje.

Navedeni primjer vježbi se realizuje uz nadzor terapeuta koji vodi dijete i roditelja djeteta.
Materijal pripremila i prilagodila Dženana Čolaković, dipl. defektolog oligofrenolog, praktičar u ranoj interevnciji, praktičar reeedukator psihomotorike, senzorni pedagog
Literatura: Tretman pokretom i savetovanje, prof. Svetomir Bojanin, Beograd 2016.god.