OBILJEŽEN POČETAK MANIFESTACIJE „DJEČIJA NEDJELJA 2022“

By | 2022-10-03T14:35:30+02:00 October 3rd, 2022|Novosti|Comments Off on OBILJEŽEN POČETAK MANIFESTACIJE „DJEČIJA NEDJELJA 2022“

I ove godine JU Centar za djecu i odrasle osobe sa posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona u saradnji sa Vladom Zeničko-dobojskog kantona i Ministarstvom za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-dobojskog kantona  kao pokroviteljima obilježava manifestaciju „Dječija nedjelja 2022“.

Ustanova je početak obilježavanja manifestacije započela danas 03.10.2022. u 11 sati i to simboličnom šetnjom na 5 lokacija na području Zeničko-dobojskog kantona. Šetnja je bila organizovana na trgovima u Tešnju, Maglaju, Žepču, Zenici i Visokom, pri čemu je puštanjem balona u zrak u 11 sati na svim lokacijama ozvaničen početak manifestacije „Dječija nedjelja 2022“ .

Ovim činom  želimo ukazati na potrebu i obavezu poštovanja djeteta i na zaštitu dječijih prava garantovanih Konvencijom o pravima djeteta.

U narednim danima mjeseca oktobra u sklopu manifestacije „Dječija nedjelja 2022“ naša Ustanova će održati niz aktivnost koja imaju za cilj promociju dječijih prava.