Aktivnosti Ustanove 2021-03-25T08:09:49+01:00

Aktivnosti Ustanove za 2021. godinu

JANUAR

01.01.  Svjetski dan obitelji

10.01. – Svjetski dan smijeha

15.01.-Dan vjerskih sloboda

25.01.-Svjetski dan borbe protiv lepre

FEBRUAR

07.02.– Međunarodni dan života

11.02.-Svjetski dan bolesnika

20.02. – Svjetski dan socijalne pravde

21.02.-Međunarodni dan maternjeg jezika

MART

01.03. – Dan nezavisnosti BiH

02.03.-Svjetski dan knjige

06.03. – Dan logopeda

08.03. – Dan žena

20.03. – Svjetski dan oralnog zdravlja

21.03. – Svjetski dan osoba sa Down sindromom

22.03. – Dan voda

24.03.-Svjetski dan borbe protiv tuberkuloze

26.03. – Svjetski dan osoba sa epilepsijom

27.03. – Svjetski dan pozorišta

APRIL

02.04.   Dan svjesnosti o autizmu

04.04. – Dani otvorenih vrata Dnevnog centra Visoko

10.04. – Svjeski dan zdravlja

12.04. Katolički Uskrs

22.04. – Dan planete Zemlje

23.04. – Svjeski dan zaštite autorskih prava

19.04.-Pravoslavni Uskrs

29.04. – Međunarodni dan igre

MAJ

03.05.– Međunarodni dan slobode medija

05.05. – Nacionalni dan osoba sa cerebralnom paralizom

08.05. – Međunarodni dan  Crvenig križa i Crvenog polumjeseca

10.05.-Međunarodni dan tjelesne aktivnosti

11.05. – Svjetski dan pisanja pisama

15.05. – Međunarodni dan porodice; druga nedjelja u mjesecu maju „ Dan majki“

25.05. – Međunarodni dan sporta

JUNI

01.06.  Međunarodni dan djece i Svjetski dan mlijeka

04.06. – Međunarodni dan djece žrtava nasilja

05.06.-Svjetski dan čovjekova okoliša

06.06.  Dani otvorenih vrata – Dnevni centar Zenica

JULI

01.06.-Međunarodni dan suradnje

11.07.  Svjetski dan stanovništva

AUGUST

01.08.  Međunarodni dan prijateljstva

12.08. – Međunarodni dan mladeži

18.08.  Dan JU“ Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama“ Zeničko-dobojdkog kantona

SEPTEMBAR

01.09. – Dan gluhih

08.09. – Svjetski dan  pismenosti

09.09.-Svjetski dan prve pomoći

15.09. – Svjetska akcija „Očistimo svijet“

16.09.-Međunarodni dan zasštite ozonskog omotača

21.09.-Međunarodni dan mira

24.09.-Svjetski dan srca

26.09.-Europski dan jezika

27.09.-Svjetski dan turizma

OKTOBAR

10.10. – Dani otvorenih vrata  Dnevnog centra Tešanj

05.10. – Međunarodni dan djeteta „ Dječija nedjelja“

05.10. – Svjeski dan učitelja

10.10. – Svjeski dan mentalnog zdravlja

15.10.  Međunarodni dan bijelog štapa

16.10.-Svjeski dan hrane

22.10.  Međunarodni dan svjesnosti o mucanju

30.10.-Svjeski dan štednje

31.10. – UNICEF-ov Dan djece

NOVEMBAR

16.11.  Međunarodni dan tolerancije

20.11. – Svjetski dan djeteta

23.11. – Međunarodni humanitarni dan

25.11. – Dan državnosti BiH

DECEMBAR

03.12. – Dan osoba sa invaliditetom

05.12.-Međunarodni dan volontera

10.12. – Dan ljudskih prava

12.12.  Dan otvorenih vrata Dnevnog centra  Žepče/Maglaj

26.12. – Centralna Mnifestacija u Zenici