20 02, 2019

ODLUKA O IZUZIMANJU OD PRIMJENE ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA ZA 2019. GODINU

By | 2019-02-20T10:31:26+00:00 February 20th, 2019|Javne nabavke|Comments Off on ODLUKA O IZUZIMANJU OD PRIMJENE ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA ZA 2019. GODINU

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON JU CENTAR ZA  DJECU I ODRASLE  OSOBE  S  POSEBNIM POTREBAMA Na osnovu člana 10. stav 1. [...]

20 02, 2019

PREGLED REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA ZA 2018. I 2019. GODINU

By | 2019-02-20T10:13:51+00:00 February 20th, 2019|Javne nabavke|Comments Off on PREGLED REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA ZA 2018. I 2019. GODINU

U nastavku možete pogledati tabelarni prikaz realizacije Ugovora za 2018. i 2019. godinu: Realizacija ugovora 19.01.2019.

6 02, 2019

ODLUKA O DOPUNI TENDERSKE DOKUMENTACIJE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE USLUGA OSIGURANJA

By | 2019-02-06T10:29:06+00:00 February 6th, 2019|Javne nabavke|Comments Off on ODLUKA O DOPUNI TENDERSKE DOKUMENTACIJE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE USLUGA OSIGURANJA

ODLUKU o dopuni tenderske dokumentacije u postupku javne nabavke usluga osiguranja preuzmite ovdje: Odluka o dopuni TD

5 02, 2019

ODLUKA O DOPUNI TENDERSKE DOKUMENTACIJE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE USLUGA OSIGURANJA

By | 2019-02-05T12:58:06+00:00 February 5th, 2019|Javne nabavke|Comments Off on ODLUKA O DOPUNI TENDERSKE DOKUMENTACIJE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE USLUGA OSIGURANJA

ODLUKU o dopuni tenderske dokumentacije u postupku javne nabavke usluga osiguranja preuzmite ovdje: Odluka o dopuni TD