Centri 2018-02-05T19:14:21+01:00


Rana 
intervencija

Centar za ranu intervenciju je počeo sa radom 24.09.2009. godine  kao pilot projekat Udruženja Humanost “Societashumanitatis” iz Zenice.


DC 
Visoko

Centar pruža usluge djeci, mladim i odraslim osobama s posebnim potrebama s područja općina Visoko, Kakanj, Breza i Vareš.


DC 
Tešanj

U Centru se radi i s djecom koja pokazuju odstupanja u razvoju ili kod koje je uočen rizik za nastajanje takvih odstupanja. Riječ je o ranoj…


DC 
Zenica

Rad Centra usmjeren je na rad sa mladim i odraslim osobama s posebnim potrebama. Pravo na korištenje usluga imaju mladi i odrasli sa…


DC 
Žepče – Maglaj

Dnevni centar za djecu sa posebnim potrebama, počeo je u Maglaju sa radom 2006. godine, kao pilot projekat u saradnji sa Udruženjem…