Česta pitanja 2018-03-20T08:15:27+01:00

“Mudar čovjek ne daje pravi odgovor, on postavlja pravo pitanje.”

Claude Levi-Strauss

O: Korisnici naših centara mogu biti djeca i odrasle osobe sa područja Zeničko-dobojskog kantona.

O: Djeca, u proces rane intervencije, se uključuju dolaskom u naše centre gdje će stručni tim naših uposlenika izvršiti stručni konsultativni pregled i upoznati Vas sa daljim programom rada ili nas kontaktirati putem telefona.

O: Da. Sve naše usluge su besplatne.

O: Prvi pregled djeteta obavlja tim za ulaznu dijagnostiku, nakon čega zajednički donose zaključak o postojanju potrebe za uključenjem djeteta u ranu intervenciju pri čemu se obavi i savjetovanje roditelja.

O: Usluge se pružaju jednom sedmično.

O: Korisnici rane intervencije su djeca predškolske dobi.

O: Vrlo je nezahvalno davati dugoročne prognoze. Ono što sa sigurnošću mogu reci je da radom stručnjaka i Vašim kontinuiranim radom kod kuce dijete može i mora napredovati. Dijete raste i razvija se, mijenja se iz dana u dan. Mozak ima nevjerojatnu sposobnost da se mijenja. I to treba iskoristiti!

O: Autizam je vrlo teška dijagnoza koja zahtjeva angažman ne samo stručnjaka već i cijele porodice. Prije svega potrebno je u našim centrima, zatražiti stručnu pomoć defektologa i logopeda te se upoznati sa njihovim metodama rada koje se budu koristile a koje i sami svakodnevno možete da primjenjujte kod kuce.

Postavite i Vi pitanje…