DC Tešanj – Stručni tim 2019-04-08T07:14:52+02:00

Diplomirala na Edukacijsko-rehabilitacijskom Fakultetuu Tuzli, smjer Logopedija i surdoaudiologija i stekla zvanjeBachelor logopedije i surdoaudiologije. 2013. godine upisala drugi ciklus studija. Profesionalno se usavršava kroz razne projekte i kongrese.

Selma Maličević

Telefon: 
Email: dctesanj@zastitinas.ba

Lokacija:
Tešanj
Obrazovanje: Bachelor logopedije i surdoaudiologije
Funkcija: Individualni tretmani, ASS Srednji nivo korisnika

Miralem Mulabdić

Telefon: 032 653 454
Email:
miralem.mulabdic@zastitinas.ba
Lokacija: Tešanj
Obrazovanje: Medicinski tehničar
Funkcija: Fizioterapeut u DC

Završio Srednju Medicinsku školu u Tešnju. Upisao Fakultet Zdravstvenih studija, smjer Fizioterapija u Sarajevu. Profesionalno se usavršava kroz razne projekte i kongrese.

Erna Šišić

Telefon: 
Email: dctesanj@zastitinas.ba
Lokacija: 
Tešanj
Obrazovanje: Bachelor specijalne edukacije i rehabilitacije
Funkcija: Voditelj Srednjeg nivoa korisnika, Individualni tretmani

Diplomirala na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu, smjer Specijalna edukacija i rehabilitacija, u Tuzli, i stekla zvanje Bachelor logopedije i surdoaudiologije. Profesionalno se usavršava kroz razne projekte i kongrese.

Diplomirao na Islamskom pedagoškom fakultetu, smjer Socijalna pedagogija, u Zenici, i stekao zvanje dipl. Socijalni pedagog. Profesionalno se usavršava kroz razne projekte i kongrese.

Senad Garić

Telefon:
Email: dctesanj@zastitinas.ba

Lokacija:
Tešanj
Obrazovanje: diplomirani Socijalni pedagog
Funkcija: Voditelj radioničkog odjela