DC Tešanj 2022-01-12T15:45:40+01:00

Dnevni centar za djecu i odrasle osobe sa posebnim potrebema Tešanj


O nama

U Centru se radi i s djecom koja pokazuju odstupanja u razvoju ili kod koje je uočen rizik za nastajanje takvih odstupanja. Riječ je o ranoj…


Usluge centra

PJ Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Tešanj sprovodi aktivnosti radne rehabilitacije sa odraslim korisnicima.


Naš tim

Tim okuplja stručnjake različitih profila koji prate savremene načine rada aktuelne u svijetu uz stalne do edukacije i unaprijeđenje rada.


Naš centar

Nedostaje tekst…

 

Dnevni centar za djecu i odrasle sa posebnim potrebema Tešanj

Hajrudina Hajdića bb
74260 Tešanj

Voditelj Centra 032 653 454
E-mail: dctesanj@zastitinas.ba