DC Visoko – stručni tim 2022-01-14T15:28:24+01:00

Emir Šišić

Telefon: 032 748 966
Email: emir.sisic
@zastitinas.ba
Lokacija:
Visoko
Obrazovanje: dipl. Edukator – rehabilitator
Funkcija: Voditelj  Dnevnog centra Visoko

Diplomirao je na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu u Tuzli, i stekao zvanje dipl. edukator-rehabilitator. Profesionalno se usavršava kroz razne projekte i kongrese.

Saudin Husetović

Telefon: 032 748 966
Email: dcvisoko@zastitinas.ba
Lokacija: 
Visoko
Obrazovanje: dipl. Socijalni pedagog
Funkcija: Voditelj grupe, Viši nivo

Diplomirao je na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu, 2010. godine  u Tuzli, i stekao zvanje dipl. Socijalni pedagog. Profesionalno se usavršava kroz razne projekte i kongrese.

Završio Srednju medicinsku školu, 2002.godine u Fojnici smjer Fizioterapija, i stekao zvanje Fizioterapeut. Profesionalno se usavršava kroz razne projekte i kongrese.

Tarik Bukva

Telefon:
Email: dcvisoko@zastitinas.ba

Lokacija:
Visoko
Obrazovanje: Fizioterapeut
Funkcija: Fizioterapeut

Nedim Patković

Telefon:
Email: dcvisoko@zastitinas.ba

Lokacija:
Visoko
Obrazovanje: Mr. Logopedije
Funkcija: Logoped

Magistrirao na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu 2017. godine u Tuzli, i tako stekao zvanje Mr Logopedije. Profesionalno se usavršava kroz razne projekte i kongrese.

Ostalo osoblje

Diplomirala je na Pedagoškom fakultetu 2009. godine u Sarajevu, i stekla zvanje dipl. Prof. Razredne nastave. Profesionalno se usavršava kroz razne projekte i kongrese.

Emira Ahmić

Telefon:
Email:
dcvisoko@zastitinas.ba 
Lokacija:
Visoko
Obrazovanje:
dipl. prof. Razredne nastave
Funkcija:
Asistentica voditelju grupe

Ilhana Mević

Telefon:
Email:
dcvisoko@zastitinas.ba
Lokacija:
Visoko
Obrazovanje:
Mr. Pedagogije
Funkcija:
Asistentica voditelju grupe

Magistrirala na Filozofskom fakultetu 2016. godine u Sarajevu, i stekla zvanje Mr. Pedagogije. Profesionalno se usavršava kroz razne projekte i kongrese.

Mehridžana Buko

Telefon:
Email: dcvisoko@zastitinas.ba
Lokacija: Visoko
Obrazovanje:
Funkcija: Radna instruktorica

Adnan Odobašić

Telefon:
Email: dcvisoko@zastitinas.ba
Lokacija: Visoko
Obrazovanje:
Funkcija: Radni instruktor

SSS smjer Mašin bravar, 1999. godine

Usavršava svoje znanje i vještine kroz edukacije i obuke za radnog instruktora