DC Visoko 2022-01-12T15:56:28+01:00

Dnevni centar za djecu i odrasle osobe sa posebnim potrebema Visoko


O nama

Centar pruža usluge djeci, mladim i odraslim osobama s posebnim potrebama s područja općina Visoko, Kakanj, Breza i Vareš.


Usluge centra

U radu s djecom i odraslim licima s posebnim potrebama stručni tim Dnevnog centra koristi multidisciplinarni pristup. Radi poboljšanja…


Naš tim

Tim okuplja stručnjake različitih profila koji prate savremene načine rada aktuelne u svijetu uz stalne do edukacije i unaprijeđenje rada.


Naš centar

Centar je smješten u Dobrinju  (općina Visoko) i raspolaže ukupnom površinom od 4.350 m2. Površina samog Centra je 1.087 m2

Dnevni centar za djecu i odrasle sa posebnim potrebema Visoko

Dobrinje bb
71300 Visoko

Tel.: 032 748 966
Fax.: 032 748 965
E-mail: dcvisoko@zastitinas.ba

Kontakt u prevozu

Kombi 1: 062 253 898
Kombi 2: 060 329 42 92