DC Zenica – stručni tim 2018-03-02T13:20:00+01:00

Aida Demirović

Telefon: 032 226 645
Email: dczenica@zastitinas.ba

Lokacija:
Zenica
Obrazovanje: dipl. Edukator – rehabilitator
Funkcija: Rukovodilac centra, voditelj grupe

Diplomirala na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu 2011. godine u Tuzli, smjer edukacija i rehabilitacija, i stekla zvanje dipl. Edukator-rehabilitator. Trenutno završava magisterij na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu u Tuzli, smjer  Intelektualne teškoće. Profesionalno se usavršava kroz razne projekte i kongrese.

Diplomirao na Fakultetu zdravstvenih studija 2011. godine u Sarajevu, smjer fizioterapeut i stekao zvanje dipl. Fizioterapeut. Profesionalno se usavršava kroz razne projekte i kongrese.

Mirsad Hasanić

Telefon: 032 226 645
Email: dczenica@zastitinas.ba

Lokacija:
Zenica
Obrazovanje: dipl. Fizioterapeut
Funkcija: Asistent voditelju grupe

Ostalo osoblje

Emir Ribo

Telefon:
Email: dczenica@zastitinas.ba
Lokacija: Zenica
Obrazovanje: Arhitektonski tehničar
Funkcija: Radni instruktor

Završio Srednju Građevinsku tehničku školu, smjer Arhitektonski tehničar,1983. godine u Zenici i stekao zvanje Arhitektonski tehničar.