DC Zenica 2022-01-12T16:24:57+01:00

Dnevni centar za djecu i odrasle osobe sa posebnim potrebema Zenica


O nama

Rad Centra usmjeren je na rad sa mladim i odraslim osobama s posebnim potrebama. Pravo na korištenje usluga imaju mladi i odrasli sa…


Usluge centra

Usluge edukacije i radnog osposobljavanja pružaju se mladim i odraslim osobama s posebnim potrebama u životnoj dobi od 18 godina i…


Naš tim

Tim okuplja stručnjake različitih profila koji prate savremene načine rada aktuelne u svijetu uz stalne do edukacije i unaprijeđenje rada.


Naš centar

Centar je smješten u prostorijama Dom „Porodica“ u naselju Crkvice. Prostor je ustupljen na korištenje od strane Dom „Porodica“.

Dnevni centar za djecu i odrasle sa posebnim potrebema Zenica

Crkvice 20c (prostorije doma Porodica)
72000 Zenica

Rukovodilac: 032 226 645
E-maildczenica@zastitinas.ba