DC Žepče – Maglaj – Stručni tim 2019-04-11T12:36:13+02:00

Diplomirala na Edukacijsko - rehabilitacijskom fakultetu u Tuzli, smjer Logopedija i surdoaudiologija. Profesionalno se usavršava kroz razne projekte i kongrese.

Samra Čamdžić

Telefon: 
Email: samra.erf@hotmail.com

Lokacija:
Žepče/Maglaj
Obrazovanje: Bachelor logopedije i surdoaudiologije
Funkcija: Logoped

Selma Bečak

Telefon: 032 748 966
Email: selmakul@yahoo.com
Lokacija:
Žepče/Maglaj
Obrazovanje: Fizioterapeutski tehničar
Funkcija: Fizioterapeut

Završila „Srednja škola za medicinske sestre i tehničare“ Sarajevo i stekla zvanje Fizioterapeutski tehničar. Profesionalno se usavršava kroz razne projekte i kongrese.

Diplomirala je na Pedagoškom  fakultetu , Univerzitet u Zenici i stekla zvanje Profesor razredne nastave. Profesionalno se usavršava kroz razne projekte i kongrese.

Sedina Mrđanović

Telefon:
Email: sedinamrdanovic@live.com

Lokacija:
Žepče/Maglaj
Obrazovanje: Profesor razredne nastave
Funkcija: Voditelj grupe

Diplomirao na Islamskom pedagoškom fakultetu u Zenici, i stekao zvanje dipl. Socijalni pedagog. Profesionalno se usavršava kroz razne projekte i kongrese.

Miralem Kubat

Telefon:
Email: miralemkubatfun@gmail.com

Lokacija:
Žepče/Maglaj
Obrazovanje: dipl. Socijalni pedagog
Funkcija: Voditelj grupe

Marina Mrkonjić

Telefon:
Email: marina.mrkonjic@yahoo.com

Lokacija:
Žepče/Maglaj
Obrazovanje: Fizioterapeutski tehničar
Funkcija: Asistent

Završila srednju školu „Katolički školski centar sv. Josip“ smjer Fizioterapeutski tehničar, u Sarajevu. Profesionalno se usavršava kroz razne projekte i kongrese.

Ostalo osoblje

Završila srednju „Ekonomsko - komercionalna - trgovinska škola“, smjer trgovac.

Mevlida Pehić

Telefon:
Email:
Lokacija: Žepče/Maglaj
Obrazovanje: Trgovac
Funkcija: Radni instruktor