Donatori 2018-02-06T10:33:51+00:00

Zahvalnica donatorima

JU Centar za djecu i odrasle osobe sa posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona

Zahvaljuje se svima koji su dali svoje razumijevanje i nesebičnu podršku u razbijanju predrasuda i poboljšanju uslova života djece i odraslih osoba sa posebnim potrebama na području Zeničko-dobojskog kantona, te im na taj način pomogli u kreiranju kvalitetnijeg života u zajednici.