Kontakt 2019-02-05T13:03:54+01:00

JU Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama ZDK

Saliha Cakana Mulalića 5
72000 Zenica

Tel.: 032 465 930, 032 465  934
E-mail: info@zastitinas.ba