Naš centar – DC Visoko 2018-02-23T08:55:32+01:00

Naš centar

Centar je smješten u Dobrinju  (općina Visoko) i raspolaže ukupnom površinom od 4.350 m2. Površina samog Centra je 1.087 m2 sa dvoetažnom namjenskom zgradom sa prilagođenim prostorima i pomagalima za rad.

Centar je dobio i prilagođeno igralište u dvorištu u kojem se realizuju sportske i rekreativne aktivnosti. Odnedavno je opremljena i višenamjenska prostorija za odmor i relaksaciju sa prostorom za sjedenje, modernom tehnologijom i televizijom.

S obzirom da se dio rada realizuje u prostorijama koje se nalaze na spratu, koristi se namjenski lift djecu i odrasle koji imaju teškoće u kretanju ili koriste određena pomagala. Za grupni edukacijsko- rehabilitacijski rad u sklopu rada sa djecom školskog uzrasta koriste se  3 prilagođene prostorije odnosno učionice koje su proširene sa kuhinjom, trpezarijom i prostorom za ormariće za lične stvari. Prostorije su adekvatno opremljene, osvijetljene i obezbijeđene odgovarajućim namještajima koji uključuje radne stolove i prostor za rad, ali i prostor za odmor i opuštanje. Pored rada u ovim prostorijama, koristi se Igraonica za grupne aktivnosti koja raspolaže različitim rekvizitima, bazenom sa lopticama i trampolinom. Povremeno se koristi i prilagođena snoezelen soba.

Individualni terapijski rad realizuje se u prilagođenim kabinetima za logopedski, fizioterapeutski i edukacijsko- rehabilitacijski podsticaj sa različitim sadržajem; rekviziti, pomagala i oprema. Kroz različite projekte nastoji se dodatno opremati prostor Centra.
U tu svrhu opremljen je informatički kabinet sa 6 računara s ciljem opremanja prilagođenom opremom za osobe sa motoričkim poteškoćama.

Rad sa odraslim osobama sa posebnim potrebama realizuje se kroz radno osposobljavanje u sklopu radioničkih područja u radionicama opremljenim adekvatnim pomagalima, mašinama i alatima.
Kroz radionicu Domaćinstva koristi se mašine za pranje suđa i veša, električne peći za vježbe kuhanja i svakodnevna kuhanja, kao i različita savremena kuhinjska pomagala.
U Radionici Obrade i prerade drveta koriste se mašine za rezeanje i doradu drveta, alati, pomagala i šabloni. Električne mašine za šivenje su redovni rekviziti koji se koriste u radionici šivenja, a pored toga čitav je spektar pomagala i opreme koje su dostupne. Kroz radne aktivnosti, u radionici Održavanja vrta i dvorišta, vrši se plastenička i vanplastenička sadnja uz pomoć adekvatne modernizovane mašinerije.

Za potrebe prevoza korisnika koriste se prilagođena vozila sa rampom koja svakodnevno prevoze korisnike iz udaljenijih mjesta do Centra.