Naše usluge – DC Tešanj 2018-02-14T14:31:18+01:00

PJ Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Tešanj sprovodi aktivnosti radne rehabilitacije sa odraslim korisnicima.

Kroz rehabilitacijsko – terapeutske aktivnosti odrasli korisnici razvijaju motoričku  spretnost, kreativno izražavanje, samostalnost i povećavaju samopouzdanje, smanjuju negativne učinke simptoma oštećenja, te razvijaju socijalne kompetencije kod korisnika kroz:

  • radionicu keramike i oslikavanja drvenih predmeta
  • radionicu likovne terapije koristi razne tehnike, materijale i motive, te kroz individualni i grupni rad razvija potencijalne snage svake osobe
  • radionicu domaćinstva (kuhinja i održavanja prostora)
  • radionicu uređenja vrta i zemljišta

Radne aktivnosti uključuju: osposobljavanje za obavljanje radnih aktivnosti (uvježbavanje pojedinih faza radnih operacija, održavanje sredstva za rad, organiziranje pravilne izmjene rada i odmora, razvijanje osjećaja reda i tačnosti); održavanjestečenih sposobnosti (omogućavanje postupnog prilagođavanja odgovarajućem poslu u svrhu bržeg i produktivnijeg uključivanja u radni proces); prateći programi (razvijanje radnih i kulturno higijenskih navika, razvijanje sigurnosti u svakodnevnim situacijama, razvijanje primjerenih oblika ponašanja u poznatim i nepoznatim situacijama, upoznavanje uže i šire okoline, zanatski radovi u radionicama, pomaganje u obavljanju svakodnevnih poslova).

  • Logopedija
  • Edukacija i rehabilitacija
  • Fizioterapija

Timska procjena potreba za usluge PJ Dnevnog centra za djecu i odrasle ososbe s posebnim potrebama Tešanj uključuje: postupke utvrđivanja potreba, interesa i preostalih sposobnosti korisnika radi davanja mišljenja o potrebi pružanja usluga, te primjerenoj vrsti, trajanju i učestalosti potrebne usluge. Mišljenje o potrebi za uslugom donosi se na temelju zajedničke odluke stručnjaka u timu.