Naše usluge – DC Žepče – Maglaj 2018-02-14T15:36:17+01:00

Usluge su besplatne i pružaju se korisnicima sa područja Općina Maglaj, Žepče i Zavidovića u skladu sa pravilnikom o pružanju usluga)

  • Procjena i savjetovanje ( Procjena individualnih  sposobnosti korisnika i savjetodavni rad sa roditeljima)
  • Usluga dnevnog boravka ( za djecu od 6 do 19 godina. Ova usluga je podijeljena na tri hronološke grupe niži, srednji i viši nivo. Korisnici borave u terminu od 9 do 14 sati, uključujući kuhani obrok, prevoz u mogućnostima centra, njegu i higijenske mjere )
  • Usluge radnog osposobljavanja ( radionica vrta i dvorišta, radionica domaćinstva, radionica obrade i prerade tekstila i radionica obrade i prerade drveta. Radionice se sprovode na području dnevnog centra Maglaj i dnevnog centra Žepče ).
  • Usluge individualnog podsticaja ( logopedske, fizioterapeutske i edukacijsko- rehabilitacijske. Ove usluge se pružaju kako korisnicima dnevnog boravka, tako djeci i odraslima koji pohađaju školu ili iz drugih razloga imaju potrebu za pružanjem pojedinih usluga. Ove usluge se pružaju u dnevnim centrima Maglaj i Žepče)
  • Patronažni oblik rada ( U slučaju nemogućnosti pružanja usluge na bilo koji drugi naćin, terapeut odlazi na kućnu adresu i pruža potrebnu uslugu u kućnom okruženju)

Slobodne aktivnosti (izleti, obilasci tvornica- radionica)