O nama – DC Zenica 2018-02-15T21:49:11+01:00

Dnevni Centar Zenica poslovna je jedinica Javne ustanove „Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona“. Centar pruža usluge mladim i odraslim osobama s posebnim potrebama s područja grada Zenice i okolice.

Rad Centra usmjeren je na rad sa mladim i odraslim osobama s posebnim potrebama. Pravo na korištenje usluga imaju mladi i odrasli sa navršenih osamnaest godina i stariji.

U septembru 2016. godine oformljena je grupa pripreme za Radno osposobljavanje gdje su se korisnici pripremali u periodu od godinu dana za kasnije Radno osposobljavanje.

Od septembra 2017. godine planirano je Radno osposobljavanje u područjima radionica: Briga i zbrinjavanje, Radionica za obradu drveta i Radionica za obradu i preradu tekstila.

Od septembra 2017. godine počeo je rad određenih Radionica: Radionica Briga i zbrinjavanje i Radionica za obradu tekstila.