O nama – DC Žepče – Maglaj 2018-02-14T15:36:08+01:00

Dnevni centar za djecu sa posebnim potrebama, počeo je u Maglaju sa radom 2006 godine, kao pilot projekat u saradnji sa Udruženjem Humanost i lokalnom zajednicom (Općinama Žepće, Maglaj i Zavidovići).

Nakon uspješne pilot faze u trajanju od 6 godina, od januara  2012 Dnevni centar djeluje kao zasebna ustanova, čiji je osnivač Udruženje Humanost u saradnji sa Vladom Zeničko-Dobojskog kantona i lokalnom samoupravom. Cijelo vrijeme uspješno pruža usluge dnevnog boravka djeci iznad 6 godina starosti. Centar  obuhavata grupni edukacijsko- rehabilitacijski i individualni ( logopedski, fizioterapeutski i edukacijski) podsticaj.

U maju 2014 godine, nakon poplava koje su zahvatile područje Maglaja, prostorije Centra su uništene i devastirane. Pojedine prostorije su privremeno  osposobljene za rad, a istovremeno se pokrenuo projekat izgradnje novog namjenskog prostora, sa lokacijom na području Općine Žepče, koje su finansirali Vlade ZE- DO kantona i Njemačke, te dobrotvorne organizacije iz Njemačke.

U septembru 2016 godine počelo se sa radom u novom objektu, s tim da je dio usluga ostao da se pruža u Maglaju.

Centar je smješten na adresi Novo naselje bb Žepče i Centar u Maglaju smješten na adresi Žrtve rata bb Maglaj.

Od januara 2017 godine Dnevni centar djeluje u sklopu JU Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko- Dobojskog kantona. Ustanova obuhvata korisnike sa područja općina Maglaj, Zavidovići i Žepče.

Naša vizija jeste da svako dijete ima jednako pravo na puni razvoj, a svaka odrasla osoba jednaku mogućnost na socijalnu integraciju.

Cilj nam je obogatiti naše usluge korisnicima sa psiho- fizičkim smetnjama i povećati dostupnost naših usluga većem broju potencijalnih korisnika, prvenstveno djeci i osobama koji na bilo koji način nisu integrisane u redovan sistem, kako bi svaka osoba dobila mogućnost za maksimalni razvoj svojih sposobnosti i kapaciteta.