O nama – Rana intervencija 2018-02-12T15:15:01+01:00

O nama

Centar za ranu intervenciju je počeo sa radom 24.09.2009. godine  kao pilot projekat Udruženja Humanost “Societashumanitatis” iz Zenice. Od  14.11.2014. G. postajemo JU sa punim nazivom: JU Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko – dobojskog kantona, a odjel rane intervencije počeo je sa radom 2015. godine.

Rana intervencija označava proces informisanja, savjetovanja, edukacije i podrške djeci u ranoj dobi, kao i njihovim roditeljima a kod koje je utvrđeno stanje mogućeg odstupanja u razvoju s visokim rizikom za dalji razvoj i buduće školovanje.

Cilj rane intervencije je potaknuti optimalan rast i razvoj djeteta kako bi razvilo svoje potencijale na emocionalnom , socijalnom i kognitivnom području.

Od ključne važnosti je saradnja sa domovima zdravlja, predškolskim ustanovama kao I centrima za socijalni rad.