O nama 2019-01-08T12:12:24+01:00

Javna ustanova Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona  osnovana je Odlukom Skupštine Zeničko-dobojskog kantona broj: 01-5-16268/14 od 18.08.2014. godine(“Službene novine  Zeničko-dobojskog kantona ” , broj 4/14, od 28.08.2014. godine).

Ustanova posluje pod nazivom Javna ustanova Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona.

Skraćeni naziv Javne Ustanove je :”Centar za osobe sposebnim potrebama”(udaljem tekstu Ustanova ).

Ciljevi i zadaci Ustanove su:

-rano podsticanje razvoja i rana intervencija za djecu s posebnim potrebama predškolskog uzrasta,

-odgojno-obrazovi  rad sa djecom i odraslim osobama s posebnim potrebama sa područja Zeničko-dobojskog kantona, s ciljem izgradnje ličnog indetiteta, socijalne integracije, izgradnje kompetencija od životnog značaja , pripreme za život, a prema prilagođenom individualnom planu i programu,

-habilitacija i rehabilitacija, te podsticaj djece i mladih osoba s posebnim potrebama kroz  individualne i grupne rehabilitacijske i podsticajne mjere,

-dnevno zbrinjavanje djece i odraslih osoba s posebnim potrebama,

-radno osposobljavanje i rehabilitacije odraslih osoba  s posebnim potrebama sa područja općina kantona,

program podrške porodici kroz neposredni savjetodavni i edukacijski stručni rad.

U početku je rad Javna ustanova Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim Zeničko-dobojskog kantona samo rad Centra za ranu intervenciju i rano podsticanje razvoja u Zenici. U januaru 2016. godine je radom Ustanove obuhvaćen i rad Dnevnog centra za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama u Visokom, da bi im se u aprilu 2016. godine pridružio i Dnevni centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Tešanj. U septembru 19.09. 2016. godine je formirana Poslovna jedinica  Dnevni centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Visoko, istureno odjeljenje Dnevni centar Zenica, a 23.12.2016. godine izvršeno je i pripajanje Ustanove Dnevni centar za djecu sa posebnim potrebama Maglaj, pri čemu je ona nastavila poslovanje kao Dnevni centar za djecu s posebnim potrebama Žepče/Maglaj.

Danas JU Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama ZDK ima gotovo 300 korisnika sa područja svih općina Zeničko-dobojskog kantona.

Naša vizija je da ćemo maksimalnim trudom, kompetencijom i zalaganjem, čuvajući integritet svakog pojedinca, dostići stepen socijalne pravde svih osoba na području našeg djelovanja, koji će osigurati ljudsko dostojanstvo uz minimum sredstava za život dostojan čovjeka.