Rana intervencija – stručni tim 2019-04-11T12:34:21+02:00

Fata Bećirbašić

Telefon: 032 465 933
Email:
ranaintervencija@zastitinas.ba
Lokacija:
Zenica
Obrazovanje: Magistar Logopedije
Funkcija: Rukovodilac centra, logoped

Diplomirala je na Defektoškom fakultetu odsjek logopedije 2006.godine u Tuzli. Postdiplomski studij završava 2016. godine na Edukacijsko -rehabilitacijskom fakultetuu Tuzli gdje je stekla zvanje Magistra Logopedije.

Profesionalno se usavršava kroz razne projekte i kongrese.

Diplomirala je na Fakultetu zdravstvenih studija 2007. godine u Sarajevu i stekla zvanje dipl. Fizioterapeut. Profesionalno se usavršava kroz razne projekte i kongrese.

Melisa Čančar

Telefon: 032 465 931, 032 465 932
Email:
ranaintervencija@zastitinas.ba
Lokacija:
Zenica
Obrazovanje: dipl. Fizioterapeut
Funkcija: Fizioterapeut

Dijana Šišić

Telefon: 032 465 931, 032 465 932
Email:
ranaintervencija@zastitinas.ba
Lokacija:
Zenica
Obrazovanje: dipl. defektolog – logoped
Funkcija: Logoped

Diplomirala je na Defektološkom fakultetu 2009. godine u Beogradu i stekla zvanje dipl. Defektolog-logoped. Profesionalno se usavršava kroz razne projekte i kongrese.

Diplomirala je na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu 2010. godine u Tuzli i stekla zvanje dipl. Edukator-rehabilitator. Profesionalno se usavršava kroz razne projekte i kongrese.

Alma Suljić

Telefon: 032 465 931, 032 465 932
Email:
ranaintervencija@zastitinas.ba
Lokacija:
Zenica
Obrazovanje: dipl. Edukator – rehabilitator
Funkcija: Edukator – rehabilitator

Enita Salčinović Kobić

Telefon: 032 465 931 032 465 932
Email:
ranaintervencija@zastitinas.ba
Lokacija:
Zenica
Obrazovanje: dipl. Psiholog
Funkcija: Psiholog

Diplomirala je na Filozofskom fakultetu 2010. godine u Sarajevu i stekla zvanje dipl Psiholog. Profesionalno se usavršava kroz razne projekte i kongrese.

Diplomirala je na Edukacijsko rehabilitacijskom fakultetu, smjer Oligofrenologija, 2007. godine u Tuzli, i stekla zvanje dipl. Defektolog – oligofrenolog. Profesionalno se usavršava kroz razne projekte i kongrese.

Dženana Čolaković

Telefon: 032 465 931, 032 465 932
Email:
ranaintervencija@zastitinas.ba
Lokacija:
Zenica
Obrazovanje: dipl. Defektolog – oligofrenolog
Funkcija: Defektolog – oligofrenolog