Rana intervencija 2022-01-13T10:20:28+01:00

Odjeljenja za rano podsticanje razvoja i ranu intervenciju djece s posebnim potrebama Zenica


O nama

Centar za ranu intervenciju je počeo sa radom 24.09.2009. godine  kao pilot projekat Udruženja Humanost “Societashumanitatis” iz Zenice.


Usluge centra

Odjeljenja za rano podsticanje razvoja i ranu intervenciju djece s posebnim potrebama pruža usluge djeci  sa teškoćama u razvoju ili kod…


Naš tim

Tim rane intervencije okuplja stručnjake različitih profila koji prate savremene načine rada aktuelne u svijetu uz stalne do edukacije i unaprijeđenje rada.


Naš centar

Odjeljenje za ranu intervenciju se nalazi u Zenici i raspolaže sa 600 m prostora. Prostorije za rad su dobro opremljene i prilagođene…

Centar Rana Intervencija Zenica

Saliha Cakana Mulalića 5
72000 Zenica

Rukovodilac: 032 465 931
E-mailfata.becirbasic@zastitinas.ba

Stručni tim: 032 465 932
E-mailranaintervencija@zastitinas.ba