Usluge 2018-02-14T19:09:45+01:00

Usluge JU „Centar sa djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona“  realizira se kroz individualne I grupne podsticaje u ovisnosti o potrebama djece. Pored rada u prostorijama Odjeljenja rad se relizira i mobilno u svim općinama našeg kantona. Za mobilni rad koriste se prostorije vrtića, Centra za socijalni rad, domovi zdravlja ili kućno okruženje. Mobilni rad obezbjeđujemo porodicamo koje su u slabijoj socio- ekonomskoj situaciji( nezaposlenost oba roditelja) ili ukoliko zdravstveno stanje djeteta to zahtijeva. Sve naše usluge su besplatne a sastoje se iz:

Procjena i savjetovanje

Po javljanju djeteta obavlja se ulazna dijagnostika (UD) od strane : psihologa, logopeda, defektologa – oligofrenologa ili edukatora – rehabilitatora I fizioterapeuta. Nakon pregleda stručni tim UD donosi zaključak , da li postoji realna potreba za uključenjem djeteta u pružanje podsticaja ili će se samo izvršiti savjetovanje roditelja.

Rana intervencija

Odjeljenja za rano podsticanje razvoja i ranu intervenciju djece s posebnim potrebama pruža usluge djeci  sa teškoćama u razvoju ili kod koje postoji rizik za nastajanje teškoćausljed bioloških ili okolinskih faktora. Usluge su namijenjene djeci od rođenja do polaska u školu sa područja Zeničko- dobojskog kantona.Odjeljenje  rane intervencije pruža usluge kroz tri oblika rada individualni, grupni i rad u paru, vodeći računa o sposobnostima i poteškoćama svakoga djeteta.

Školska dob

Dnevni Centar nudi usluge odgoja, edukacije, obrazovanja djece sa posebnimpotrebama školskog uzrasta kroz grupni rad a prema programu prilagođenomindividualnim potrebama korisnika.

Usluge Dnevnog Centra djece školske dobi odvija se kroz:

  • usluge dnevnog zbrinjavanja,
  • savjetodavneusluge djeci i roditeljima djece sa posebnim potrebama,
  • usluge individualnog fizikalnog tretmana,
  • individualne govorne terapije i rehabilitacijskog podsticaja,
  • usluge logopeda, i fizioterapeuta.

Radna rehabilitacija

Usluge edukacije i radnog osposobljavanja pružaju se odraslim osobama s posebnim potrebama u životnoj dobi od 20 godina i više u okviru radionica Dnevnog centra. S korisnicima se radi u radnim grupama.Područja rada (radionica) s ovom grupom korisnika usluga Dnevnog centra:

  • Radionica za obradu i preradu drveta
  • Radionica za obradu i preradu tekstila
  • Radionica za uređenje vrta i zemljišta
  • Radionica rad u domaćinstva (kuhinjaiodržavanjeprostorija)

Cilj je: radno osposobljavanje, razvijanjevještinaiusvajanjeznanja, uključivanjeudruštvenetokovelokalnezajednice te, samim tim, osiguranje boljih socioekonomskih uslova za korisnike usluga Centra.